فرتاک و خدمات خردآموزی

 شرکت توسعه تعالی فرتاک که به صورت تخصصی در حوزه تولید محتوای آموزشی فعالیت می کند پس از دریافت نیاز شما به تدوین دوره بر اساس رویکر خردآموزی اقدامات زیر را انجام میدهد:

  • ارزیابی موقعیت فعلی از طرق گفتگو با ذینفعان: درک کردن موقعیت فعلی کسب و کار، شناسایی دقیق نیازهای عملکردی و نیازهای یادگیری در حوزه ای که نیاز آموزشی مربوط و ارزیابی احتمال پذیرش و تاثیرات احتمالی یادگیری خرد
  • طراحی برنامه: با همکاری متخصصین سازمان شما و طراحان محتوای آموزشی فرتاک، محتوا و سرفصل های آن به قطعه های کوچک تقسیم و تعیین می شود که هر قطعه در چه قالب هایی تدوین و به چه روشی ارائه و ارزیابی شود.
  • تولید محتوای براساس طراحی انجام شده: با استفاده از بهترین و مجهزترین استدیوهایی که در اختیار داریم محتوای شما را تولید می کنید.
  • ارائه محتوا به فراگیران: محتوای تولید شده را با استفاده سامانه مدیریت یادگیری سازمان شما یا هر نرم افزار و ابزرای که قابلیت های لازم را داشته باشد ازائه خواهیم دارد.
  • برگزاری آزمون و ارائه گزارش ارزشیابی: بنابر ماهیت دوره آزمونی برای هر قطعه و نهایتا کل دوره طراحی شده است که فرتاک آن را اجرا و گزارش کامل را در اختیار شما قرار میدهد.