معرفی فرتاک

آنچه باید درباره خانواده فرتاک بدانید

DEVELOPMENT & EXELENCE

شرکت توسعه تعالی فرتاک با هدف ایجاد پیوندی نیرومند بین ساحت های نظری و عملی حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی راه اندازی شده است و در این راستا با استفاده از جدیدترین دست آوردهای علمی حوزه آموزش و یادگیری، سازمان ها و مدارس

را در استقرار فرایندهای آموزش(نیازسنجی، برنامه ریزی،‌طراحی، اجرا و ارشیابی) و همچنین تولید محتوای آموزشی چندرسانه ای و ارائه آموزش های الکترونیک در جهت توسعه فردی و شایستگی های شغلی و سازمانی یاری می رساند.

چرا فرتاک

مزیت های رقابتی خانواده فرتاک چیست

تلاش در جهت خودکفا ساختن سازمانها

تیمی کاملا علمی- اجرایی

حرکت در جهت روند های جهانی

توانایی تبدیل کردن ایده ها به راهکارهای عملیاتی

مأموریت شرکت توسعه تعالی فرتاک

اهداف شرکت توسعه تعالی فرتاک