مهر ۲۹, ۱۳۹۹
ایزو 21001 منابع انسانی توسعه تعالی فرتاک
ایزو ۲۱۰۰۱؛ استانداردی برای نهادهای تعلیم و تربیت
[…]
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
استانداردهای حوزه آموزش در یک نگاه
[…]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۹
نیازسنجی آموزشی مبتنی بر شایستگی و تجزیه و تحلیل شغل
[…]
مرداد ۸, ۱۳۹۹
بهینه کاوی در آموزش و توسعه منابع انسانی (قسمت اول- معرفی)
[…]
مرداد ۴, ۱۳۹۹
سوء برداشت هایی از مدل ارزشیابی کرک پاتریک در سازمان های ایرانی
[…]
مرداد ۱, ۱۳۹۹
۶ عادت اشتباه در نیازسنجی آموزشی سازمان های ایرانی
[…]
تیر ۳۱, ۱۳۹۹
نیازسنجی آموزشی و ساختار سازمانی
[…]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹
استاندارد بین المللی ۱۰۰۱۵: ۲۰۱۹
[…]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹
استاندارد بین المللی ۱۰۰۱۵: ۲۰۱۹
[…]
آبان ۱۳, ۱۳۹۷
اصطلاحات و تعاریف استاندارد ۲۹۹۹۰
[…]