دی ۱, ۱۳۹۹
نحوه ایجاد تجربه دانشجویی خوب از طریق سیستم‌های یادگیری مجازی
[…]
آذر ۲۶, ۱۳۹۹
بهبود عملکرد سیستم مدیریت یادگیری
[…]
آبان ۲۵, ۱۳۹۹
سازمان‌ها باید نسبت به “آموزش مبتنی بر تنوع” بزرگ‌تر فکر کنند
[…]
آبان ۱۱, ۱۳۹۹
ویژگی های پلتفرم مطلوب خردآموزی
انتخاب پلتفرم مناسب برای آموزش خُرد (میکرولرنینگ)
[…]