اکتبر 1, 2016
آسیب های نظام آموزشی سازمانها
[…]
اکتبر 1, 2016
الگوهای آسیب­ شناسی آموزشی
[…]
اکتبر 1, 2016
آسیب شناسی سازمانی چیست؟
[…]
آگوست 22, 2016
نیاز سنجی آموزشی تکنیک دلفی
[…]
آگوست 16, 2016
الگوي بازگشت سرمايه
[…]
آگوست 4, 2016
نیاز سنجی آموزشی به روش DACUM
[…]
جولای 24, 2016
اطلاعات شناسنامه مشاغل (پروفایل شغل)
[…]
جولای 11, 2016
تاریخچه آموزش در سازمان ها
[…]
جولای 2, 2016
سلام
[…]
جولای 2, 2016
طراحی وبکنفرانس (کلاس مجازی)
[…]
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share