سپتامبر 29, 2018
هدف از نیازسنجی
[…]
سپتامبر 25, 2018
حوزه نیازسنجی آموزشی
[…]
سپتامبر 25, 2018
اصول نیازسنجی آموزشی
[…]
مارس 14, 2017
امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش (مدل پاولوسکی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
[…]
مارس 8, 2017
منابع-انسانی-نقش-آموزش - بهسازی- توسعه-تعالی-فرتاک-
منابع انسانی و نقش آموزش و بهسازی
[…]
مارس 7, 2017
وضعیت حمایت مدیران از آموزش و بهسازی شهرداری تهران
[…]
مارس 7, 2017
چالش های برون سپاری آموزش به مؤسسات ارائه دهنده آموزش از دیدگاه مدیران و کارشناسان آموزش
[…]
مارس 7, 2017
تسهیل انتقال یادگیری از مسیر حرفه ای گرایی: حمایت همکاران و مدیر
[…]
مارس 7, 2017
آسیب شناسی پدیده انتقال آموزش در آموزش های ضمن خدمت سازمان آموزش و پرورش
[…]
فوریه 26, 2017
توسعه- تعالی - فرتاک- تحلیل کاربردی- تکنیک -SWOT -روشی برای تدوین- استراتژی- های -سازمانی- آموزش - بهسازی- منابع- انسانی 1
تحلیل کاربردی تکنیک SWOT ؛ روشی برای تدوین استراتژی های سازمانی
[…]
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share