استقرار فرآیند نیازسنجی آموزشی

استقرار فرآیند نیازسنجی آموزشی

به شما در استقرار فرآیند نیازسنجی در سطوح فرد، شغل و سازمان یاری میدهیم و کمک می کنیم آموزش به شریک کسب و کار سازمان تبدیل شود. در این مسیر از جدید روش های شناخت و حل مسئله مانند SSM, Journey making, Fishbone, FTA, FMEA, ISM & IPA استفاده می کنید.

اجرای آموزش

اجرای آموزش

نه تنها میتوانیم عهده دار برگزاری دوره های آموزشی شما باشیم، بلکه می توانیم شما را یاری دهیم تا با تدوین و اجرای دستورالعمل های ویژه از اجرای مطلوب دوره های آموزشی اطمینان حاصل کنید و بین آنچه اجرا شده است و خواسته شما هیچ تفاوتی وجود ندارد. همچنین می توانیم نظام پرورش و ارزیابی مدرسان را برای شما طراحی و پیاده سازی کنیم.

طراحی آموزشی

طراحی آموزشی

کمک می کنیم تا سازمان شما نیازهای آموزشی خود را با توجه به امکانات و اقتضائات موجود در قالب طیف گسترده ای از روش های مطرح در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی (از آموزش حضوری گرفته تا آموزش مجازی، گرنت، شبیه سازی، بازیوار سازی، اقدام پژوهی، مربی گری و منتورینگ، ممیزی و …) ارائه نماید.

ارزیابی اثربخشی آموزش

ارزیابی اثربخشی آموزش

پرسنل شرکت شما را در ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی به سطحی از توانمندی میرسانیم که به راحتی نرخ بازگشت سرمایه و نرخ بازگشت انتظارات دوره های آموزشی را اندازه گیری کنند و بتوانند نشان دهند که یک دوره ی آموزشی چقد اثربخش بوده و در صورت عدم اثربخشی، عوامل موثر بر عدم اثربخشی دوره ها را شناسایی و متناسب با آن ها نقاط و عوامل بهبود را شناسایی کنند.

توسعه کارشناسان آموزش

توسعه کارشناسان آموزش

دانش و مهارت کارشناسان آموزش سازمان شما را بر اساس مدل شایستگی های انجمن توسعه استعداد آمریکا (ASTD سابق) توسعه می دهیم و به سطحی از دانش و مهارت ارتقا می دهیم که از خدمات سازمان های مشاوره بی نیاز شوید.

پیاده سازی خردآموزی

پیاده سازی خردآموزی

خردآموزی بهترین روش است. در شرایط حضور بیماری کرونا خرد کردن محتوای آموزشی در قطعه های کوچک که زمان بسیار کمی برای مطالعه آنها لازم باشد و قرار دادن آنها در قالب های متنوع و ارائه در بستر موبایل بهترین روش آموزشی ممکن است.

تولید محتوا و مواد آموزشی

تولید محتوا و مواد آموزشی

این ظرفیت و توانمندی را داریم که با توجه به درخواست شما محتوای آموزشی را در قالب متن، فیلم، فایل صوتی (پادکست)، بازی آموزشی، بازی های دیجیتال، تصویر و اینفوگرافی، آزمون آموزی و … تدوین و تولید کنیم.

آموزش و توسعه در حوزه مدارس

آموزش و توسعه در حوزه مدارس

می توانیم آموزش و توسعه منابع انسانی را در مدارس و در سه حوزه کارکنان، اولیا و دانش آموزان پیاده سازی کنیم. در هر سه حوزه یاد شده نیازها را شناسایی، محتوای لازم را تولید، ارائه و میزان تاثیرگذاری آن را اندازه گیری می کنیم.

استقرار آموزش و توسعه منابع انسانی مبتنی براستانداردهای آموزشی

استقرار آموزش و توسعه منابع انسانی مبتنی براستانداردهای آموزشی

تدوین آئین نامه، دستورالعمل ها و فرم های حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی مستندسازی آنها که مربوط به استقرار استاندارد های ۱۰۰۱۵ ، ۲۹۹۹۰ هستند را برای شما انجام میدهیم.

تدوین برنامه توسعه فردی (IDP) برای کارکنان و به ویژه مدیران

تدوین برنامه توسعه فردی (IDP) برای کارکنان و به ویژه مدیران

فرتاک ظرفیت برگزاری کلینیک مدیران و ترسیم پروفایل شایستگی ایشان را دارد. به کمک نتایج کلینیک برای افراد مورد نظر برنامه توسعه فردی تدوین می کنیم و شما را در پیاده سازی و ارزیابی آن یاری می دهیم.