دکتر سعید صفایی موحد
کاربرد فناوری در فرآیند یاددهی-یادگیری
اعطای گواهی پایان دوره معتبر

کاربرد فناوری در فرآیند یاددهی-یادگیری

۱- آشنایی با پلتفرم گوگل میت (Google meet )برای آموزش در فضای مجازی. ۲- آشنایی با پلتفرم قرار برای تشکیل وبینار در فضای مجازی. ۳- بازیوار سازی آزمون ها و فرآیند آموزش با نرم افزار کاهوت (Kahoot). ۴- مدیریت یادگیرندگان در فضای مجازی با نرم افزار ادمودو (Edmodo). ۵- ساخت محتوای آموزشی بر روی صفحه دسکتاپ با نرم افزاربندی کم (Bandicam)
دکتر سعید صفایی موحد
طراحی و اجرای آموزشی
اعطای گواهی پایان دوره معتبر

طراحی و اجرای آموزشی

۱- آشنایی با چارچوب مدل(ASSURE). 2- تحلیل گروه مخاطبان. ۳- طراحی اهداف رفتاری. ۴- روش های توسعه فرصت های یادگیری.
دکتر جواد مرادی
مهارت های تدوین و چاپ مقالات ISI
اعطای گواهی پایان دوره معتبر

مهارت های تدوین و چاپ مقالات ISI

۱- آشنا شدن با نشریات و چگونگی. ۲- جستجوی موضوعات جذاب در نشریات. ۳- روش های اعتبارسنجی نشریات. ۴- روش های انتخاب موضوع و پیش بینی موضوعات آینده. ۵- بررسی بدنه مقالات متناسب با نشریات مختلف. ۶- تدوین مقاله، بخش های مختلف مقاله، انتخاب روش مناسب برای مقاله‌نویسی. ۷. انتخاب نویسندگان و تقسیم بندی وظایف. ۸- زبان مقاله. ۹- ارسال مقاله و پیگیری آن.
دکتر جواد مرادی
تکنیک های تصمیم گیری
اعطای گواهی پایان دوره معتبر

تکنیک های تصمیم گیری

۱- کلیات تصمیم گیری و انواع تکنیک های تصمیم گیری. ۲- ساختن ماتریس تصمیم گیری. ۳- تکنیک رتبه بندی (AHP). ۴- تکنیک رتبه بندی (TOPSIS). ۵- تکنیک ساختاردهی (ISM). ۶- تکنیک تعیین استراتژی های آتی (IPA). ۷- تکنیک رتبه بندی فریدمن
میثم مبین
ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی و محاسبه بازگشت سرمایه
اعطای گواهی پایان دوره متعبر

ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی و محاسبه بازگشت سرمایه

پس از پایان دوره شما می توانید: ۱- نرخ بازگشت سرمایه را محاسبه کنید. ۲- گزارش اثربخشی را براساس الگوی کرک پاتریک تهیه کنید. ۳- بین نیازسنجی و ارزشیابی رابطه دوسویه ایجاد کنید. ۴- کاربرد رویکردها و روش های مختلف ارزشیابی را تشخیص دهید.
دکتز سمیه دانشمندی
کوچینگ و منتورینگ
دکتر سمیه دانشمندی

کوچینگ و منتورینگ

۱- آشنا شدن با نشریات و چگونگی. ۲- جستجوی موضوعات جذاب در نشریات. ۳- روش های اعتبارسنجی نشریات. ۴- روش های انتخاب موضوع و پیش بینی موضوعات آینده. ۵- بررسی بدنه مقالات متناسب با نشریات مختلف. ۶- تدوین مقاله، بخش های مختلف مقاله، انتخاب روش مناسب برای مقاله‌نویسی. ۷. انتخاب نویسندگان و تقسیم بندی وظایف. ۸- زبان مقاله. ۹- ارسال مقاله و پیگیری آن.