تیر ۷, ۱۳۹۹
مدت زمان قطعه های یادگیری در یادگیری خرد
[…]
بهمن ۱۲, ۱۳۹۸
جذب فراگیران با طراحی بازی های مؤثر و شبیه سازی
[…]
تیر ۱۱, ۱۳۹۵
الگوی طراحی آموزشی دانشگاه ایندیانا
[…]
تیر ۱۱, ۱۳۹۵
طراحی و برنامه ریزی آموزشی و گام های آن
[…]