استقرار ایزوهای آموزشی

استانداردهای آموزشی در یک نگاه

DEVELOPMENT & EXELENCE

از سال ۱۹۹۹ که سازمان استاندارد جهانی نخستین استاندارد را در حوزه آموزش به عنوان ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ منتشر کرد، حدود بیست سال می گذرد. در طی دو دهه گذشته این سازمان چندین استاندارد و سند مختلف را برای حوزه های مختلف آموزش و عرصه های مرتبط با آن منتشر نموده است.

اما نکته قابل تأمل این است که متأسفانه در کشور ما کاربرد درست این اسناد مورد توجه قرار نگرفته و به کرات مشاهده شده است که سازمان ها به اخذ گواهنیامه ای در حوزه آموزش اقدام کرده اند که یا با ماهیت کاری آن ها ارتباطی نداشته است و یا اصولاً سند مربوطه برای صدور گواهینامه از طرف ایزو منتشر نشده است.

علاوه بر استاندارد ۱۰۰۱۵ که مربوط به آموزش سازمانی است و استقرار آن تخصص ماست، می توانیم استاندارد‌های ۲۹۹۹۱ (مربوط به موسسات آموزش زبان های خارجی)، ۲۹۹۹۲ و ۲۱۰۰۱ (مربوط به مدارس و نهادهای تعلیم و تربیت)، ۲۹۹۹۳ (مربوط به مربوط به سازمان و موسسات ارائه دهنده خدمات آموزشی )، ۱۷۰۲۴ (مربوط به نهادهای سنجش صلاحیت های حرفه ای افراد ) و ۳۰۴۰۱ (استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان ها) را در مجموعه مورد نظر شما پیاده سازی کنیم.

استاندارد ۱۰۰۱۵

استاندارد ۱۰۰۱۵

این استاندارد نخستین سندی بود که توسط ایزو در سال ۱۹۹۹ در  حوزه آموزش منتشر شد. استاندارد مذکور نوعی راهنما جهت پیاده سازی نظام آموزش  در سازمان هایی است که در صدد تربیت و توسعه نیروی انسانی خود هستند. در سال ۲۰۱۹  نسخه دوم این استاندارد با تغییراتی عمده منتشر شد و در عنوان آن مدیریت شایستگی و توسعه افراداستفاده شد. این سند نوعی راهنما بوده و منطقاً برای استقرار آن نباید گواهینامه انطباق صادر شود.

بیشتر بخوانید
استاندارد ۱۷۰۲۴

استاندارد ۱۷۰۲۴

نسخه اول این استاندارد در سال ۲۰۰۳ منتشر شده و الزامات مربوطه به نهادهای سنجش صلاحیت حرفه ای افراد را تبیین می کند. سند مذکور در ۲۰۱۲ مورد بازنگری قرار گرفته و نسخه دوم آن منتشر شد. با توجه به اینکه سند مذکور دارای الزامات می باشد، گواهینامه انطباق برای آن صادر می شود.

بیشتر بخوانید
استاندارد ۲۱۰۰۱

استاندارد ۲۱۰۰۱

این استاندارد در سال ۲۰۱۸ منتشر شده و الزامات مربوطه به استقرار نظام مدیریت کیفیت در مدارس، مراکز پیش دبستانی، دبیرستان ها، دانشگاه ها و تمامی دیگر انواع نهادهای تعلیم و تربیتی و آموزش عالی را تشریح می کند. این استاندارد دارای الزامات بوده و انطباق با آنها می تواند منجر به صدور گواهینامه انطباق شود.

بیشتر بخوانید
استاندارد ۳۰۴۰۱

استاندارد ۳۰۴۰۱

این استاندارد در سال ۲۰۱۸ منتشر شده و الزامات مربوطه به استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان ها را پوشش می‌دهد. با توجه به اینکه در بسیاری از سازمان ها، مدیریت دانش به عهده ادارات آموزش و توسعه منابع انسانی می‌باشد، آشنایی با الزامات این استاندارد برای کارشناسان حوزه آموزش مهم است. انطباق با الزامات این استاندارد نیز منجر به صدور گواهینامه می شود.

استاندارد ۲۹۹۹۱

استاندارد ۲۹۹۹۱

این استاندارد در سال ۲۰۱۴ منتشر شده و الزامات مربوطه به مؤسسات آموزش زبان را تشریح می کند. علاوه بر مؤسسات آموزش زبان، انجمن ها و دیگر گروه هایی که خدمات آموزش زبان ارائه می دهند نیز می تواند از این استاندارد بهره گیرند. انطباق با الزامات این استاندارد نیز منجر به صدور گواهینامه می شود.

بیشتر بخوانید
استاندارد ۲۹۹۹۳

استاندارد ۲۹۹۹۳

این استاندارد که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است، الزامات خدماتی مربوط به مؤسسات ارائه دهنده خدمات آموزشی را تشریح می کند. شایان توجه است که این استاندارد برای مدارس، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده و برای نهادهای مذکور همان استاندارد ایزو ۲۱۰۰۱ مناسب می باشد. استاندارد ایزو ۲۹۹۹۳ الزاماتی را جهت انطباق ارائه داده و لذا می تواند منجر به صدور گواهینامه شود.

استاندارد ۲۹۹۹۲

استاندارد ۲۹۹۹۲

این راهنما در سال ۲۰۱۸ منتشر شده و چگونگی سنجش فرایندها و فراورده های یادگیری (دانش، شایستگی، عملکرد) را تشریح می کند. این راهنما ویژه مؤسساتی است که خدمات آموزشی ارائه می کنند یا سازمان هایی که می خواهند تأمین کنندگان خدمات یادگیری معتبر را برگزینند. همانطور که گفته شد، این سند نوعی راهنما بوده و برای صدور گواهینامه مورد استفاده قرار نمی گیرد.