یکی از توانمندی های خانواده توسعه تعالی فرتاک ارائه خدمات مرتبط با آموزش و توسعه منابع انسانی ویژه مدارس می باشد. از آنجا که آموزش، تربیت و پرورش دانش آموزان در گرو توانمندی ها و شایستگی های معلمین و در نگاه جامع تر کادر مدرسه می باشد، آموزش و توسعه کادر مدرس از اهمیت بسزایی برخوردار است. تربیت مربی و توانمندسازی معلمان و کادر مدرسه از جمله خدماتی است که سالیان درازی است توسط نهادهای رسمی و غیر رسمی ارائه می شود. با توجه به آسیب شناسی های صورت گرفته، آموزش‌های ارائه شده چندان مورد رضایت معلمین نبوده است. همچنین با توجه به عدم تطابق دوره ها با نیازهای آموزشی معلمین، این دوره ها از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است.

شرکت توسعه تعالی فرتاک با بهره مندی از متخصصین حوزه نیازسنجی و طراحی آموزشی فعال در سازمان ها و مدارس، آمادگی دارد تجربیات خود را جهت ارائه خدمات ذیل در اختیار مدارس قرار دهد؛

  • نیازسنجی آموزشی معلمین و کادر مدرسه با بهره مندی از به روز ترین تکنیک های نیازسنجی آموزشی
  • طراحی دوره های آموزشی متناسب با امکانات، اقتضائات مدرسه و  اهداف رفتاری دوره های آموزشی
  • طراحی دوره های آموزش الکترونیکی مبتنی بر خردآموزی
  • ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی
  • طراحی دوره ها و کارگاه های آموزشی ویژه دانش آموزان
  • طراحی دوره ها و کارگاه های آموزشی ویژه والدین
  • احصاء صلاحیت ها و شایستگی های کادر مدرسه (معلمین، معلم راهنما و…)
  • احصاء شایستگی های اصلی مدرسه و مجتمع آموزشی
  • جذب و استخدام کادر مدرسه متناسب با شایستگی های عمومی مدرسه
  • طراحی دوره های آموزشی به شیوه الکترونیکی متناسب با نیازهای آموزشی و منطبق با سرفصل های آموزشی