شرکت توسعه تعالی فرتاک با هدف ایجاد پیوند قوی بین ساحت های نظری و عملی حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی راه اندازی شده است و در این راستا با استفاده از جدیدترین دست آوردهای علمی حوزه آموزش و یادگیری، سازمان ها و مدارس را در استقرار فرایندهای آموزش(نیازسنجی، برنامه ریزی،‌طراحی، اجرا و ارزشیابی) و همچنین تولید محتوای آموزشی و محصولات چندرسانه ای و ارائه آموزش های الکترونیک در جهت توسعه فردی و شایستگی های شغلی و سازمانی یاری می رساند

شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی نفت ایران

  • مهر ۱۳۹۵

مشارکت در پیاده سازی نظام جامع آموزش در شرکت ملی نفت ایران

مهر ۱۳۹۵
مهر ماه ۱۳۹۵
وزارت دفاع ایران

وزارت دفاع ایران

  • مهر ماه ۱۳۹۵

استقرار استاندار ۱۰۰۱۵ در یکی از صنایع وابسته به وزارت دفاع

موسسه حکمت

موسسه حکمت

  • مهر ماه ۱۳۹۵

تجربه نگاری فرایند مدرسه داری در مدارس برتر کشور با رویکرد کیفی

مهر ماه ۱۳۹۵
مهر ماه ۱۳۹۵
شهرداری تهران

شهرداری تهران

  • مهر ماه ۱۳۹۵

نیازسنجی مشاغل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بر اساس مدل دیکوم

صنعت برق قم

صنعت برق قم

  • مهر ماه ۱۳۹۵

تدوین آئین نامه جامع فرآیند آموزش صنعت برق و دستورالعمل اجرای آن در صنعت برق استان قم

مهر ماه ۱۳۹۵
مهر ماه ۱۳۹۵
 شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی گاز ایران

  • مهر ماه ۱۳۹۵

آسیب شناسی فعالیت های سازمانی بر اساس مدل اکر در شرکت ملی گاز ایران

بانک مسکن

بانک مسکن

  • مهر ماه ۱۳۹۵

آسیب شناسی فعالیت آموزش سازمانی بر اساس مدل اشور در بانک مسکن

مهر ماه ۱۳۹۵