آموزش و یادگیری منابع انسانی

خدمات منابع انسانی فرتاک در یک نگاه

DEVELOPMENT & EXELENCE

شرکت فرتاک در سه حوزه اصلی فعالیت دارد: آموزش و توسعه منابع انسانی، استقرار ایزوهای آموزشی و پیاده‌سازی آموزش الکترونیک در سازمان‌ها و مدارس. در ادامه خدماتی که در این سه حوزه ارائه می‌دهیم به‌صورت خلاصه معرفی شده‌اند.