HUMAN RESOURCES
مشاوران

آموزش و توسعه منابع انسانی

دکتر سعید صفایی

دکتر سعید صفایی

دکتری مطالعات برنامه درسی؛ مشاور منابع انسانی شرکت نفت ایران، همراه اول و فولاد مبارکه
مشاور آموزش و توسعه منابع انسانی
دکتر فیروز نوری

دکتر فیروز نوری

دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی؛ مشاور آموزش و توسعه منابع انسانی
مشاور آموزش و توسعه منابع انسانی
علی فاطمی صفت

علی فاطمی صفت

کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی، کارشناس ارشد توسعه منابع انسانی گروه صنایع غذایی سولیکو، متخصص آموزش سازمان هوافضا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
متخصص آموزش و توسعه منابع انسانی
میثم مبین

میثم مبین

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی مدرس و مشاور آموزش و توسعه منابع انسانی
متخصص آموزش و توسعه منابع انسانی
خالد میراحمدی

خالد میراحمدی

کارشناسی ارشد آموزش و‌ بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی، دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی، مدرس و پژوهشگر دانشگاه و‌صنعت، مشاور آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان ها
متخصص آموزش و توسعه منابع انسانی
سمیه دانشمندی

سمیه دانشمندی

فوق لیسانس آموزش و بهسازی منابع انسانی و دکتری برنامه ریزی درسی در آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی
متخصص آموزش و توسعه منابع انسانی
مهدیه حقانی

مهدیه حقانی

کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران. کارشناس و پژوهشگر حوزه مدیریت منابع انسانی
متخصص آموزش و توسعه منابع انسانی
زهره ابراهیمی

زهره ابراهیمی

فارغ التحصیل ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی- دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی؛ رتبه ۳دکتری مدیریت آموزشی-دارای گواهی کوچینگ آموزشی از دانشگاه صنعتی شریف- دارای گواهی disc از دانشگاه صنعتی شریف
متخصص آموزش و توسعه منابع انسانی