نشست های تسهیم دانش

Slide اولین نشست اشتراک دانش برگزار شد روز پنج شنبه ۲۴ مهر ماه ۹۹ با همکاری تمام اعضای خانواده فرتاک موفق شدیم اولین نشست اشتراک دانش را با موضوع "راهکارهای ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی" برگزار کنیم. Slide محتوای نشست یادشده پس از برگزاری نشست آن لاین منتشر و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. نویسنده معروف کتاب "انسان خدا گونه" وقتی در رابطه با نقش اطلاعات صحبت می کند می گوید: "اطلاعات تمایل دارد آزاد باشد". Slide ما همین شعار را سرلوحه خود قرار داده ایم و تصمیم گرفته ایم با همکاری تمامی متخصصین حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی فضایی را ایجاد کنیم که دانش کسب شده در این حوزه به صورت رایگان و آزاد بین تمامی علاقه مندان منتشر شود. Slide شما نیز اگر تجربه خوبی در این حوزه دارید و معتقدید ارائه آن به دیگران میتواند مفید و موثر باشد آن را برای ما ارسال کنید تا زمینه انتشار آن را توسط خود شما فراهم کنیم.


سرفصل های نشست تسهیم دانش کارشناسان آموزش و توسعه منابع انسانی:
نیازسنجی آموزشی اثربخش؛ الزامات، ابزارها و تکنیک ها

۱- پیوند تئوری و عمل در فرایند آموزش
۲- الزامات نیازسنجی آموزشی اثربخش
۳- نیازسنجی آموزشی با تمرکز بر برنامه استراتژیک سازمان و منابع انسانی
۴- نیازسنجی آموزشی و انتظارات ذی نفعان
۵- نیازسنجی آموزشی با استفاده از ترکیبی از تکنیک ها