دی ۲۰, ۱۴۰۰
فیلم آموزش طراحی قسمت دوم
[…]
مرداد ۱۶, ۱۴۰۰
چگونه ویدئو های تعاملی جذابی بسازیم که ما را به نتایج مورد نظرمان هدایت کنند؟
[…]
مرداد ۲, ۱۴۰۰
نقش رهبران به عنوان یک کوچ
[…]
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۰
ویژگی های یک برنامه منتورینگ اثربخش
[…]
فروردین ۲۳, ۱۴۰۰
صلاحیت های یک منتور
[…]
فروردین ۲۲, ۱۴۰۰
انواع کانون توسعه
[…]
فروردین ۱۴, ۱۴۰۰
ملاحظات اجرایی کانون های توسعه:
[…]
فروردین ۱۱, ۱۴۰۰
کانون توسعه و ارتباط آن با کانون ارزیابی:
[…]
فروردین ۷, ۱۴۰۰
۵ راه برای افزایش مشارکت در یادگیری مجازی
[…]
دی ۱, ۱۳۹۹
مدل مشارکت کسب و کار کرک پاتریک (قسمت دوم: تأکید بر مسائل مهم هیئت منصفه)
[…]