آبان ۲۱, ۱۳۹۹
با آموزش مجازی تأثیرگذار، اقدامات آموزشی خود را از سر بگیرید
[…]
آبان ۱۷, ۱۳۹۹
استاندارد ۱۷۰۲۴ (الزامات عمومی مربوط به نهادهای صلاحیت سنجی افراد)؛
[…]
آبان ۱۱, ۱۳۹۹
iso 29991
استاندارد ۲۹۹۹۱؛ خدمات یادگیری زبان خارجی (ویژه مؤسسات آموزش زبان):
[…]
آبان ۱۱, ۱۳۹۹
ویژگی های پلتفرم مطلوب خردآموزی
انتخاب پلتفرم مناسب برای آموزش خُرد (میکرولرنینگ)
[…]
آبان ۶, ۱۳۹۹
مقاومت در برابر تغییر ۴
[…]
مهر ۲۹, ۱۳۹۹
ایزو 21001 منابع انسانی توسعه تعالی فرتاک
ایزو ۲۱۰۰۱؛ استانداردی برای نهادهای تعلیم و تربیت
[…]
مهر ۲۳, ۱۳۹۹
مقاومت در برابر تغییر_۳
[…]
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
استانداردهای حوزه آموزش در یک نگاه
[…]
مهر ۱۴, ۱۳۹۹
مقاومت در برابر تغییر_۲
مدیران سازمانهای ایرانی, آموزش کارکنان را برنامه ای تحمیلی و دست و پاگیر تلقی میکنند که مانع از انجام دیگر امور مهم سازمان است
مهر ۷, ۱۳۹۹
مقاومت در برابر تغییر_۱
[…]