فروردین ۲۳, ۱۴۰۱
چگونه فناوری بلاک چین می تواند یادگیری آنلاین را بهبود بخشد؟
[…]
دی ۲۰, ۱۴۰۰
فیلم آموزش طراحی قسمت دوم
[…]
مرداد ۱۶, ۱۴۰۰
چگونه ویدئو های تعاملی جذابی بسازیم که ما را به نتایج مورد نظرمان هدایت کنند؟
[…]
مرداد ۲, ۱۴۰۰
نقش رهبران به عنوان یک کوچ
[…]
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۰
ویژگی های یک برنامه منتورینگ اثربخش
[…]
فروردین ۲۳, ۱۴۰۰
صلاحیت های یک منتور
[…]
فروردین ۲۲, ۱۴۰۰
انواع کانون توسعه
[…]
فروردین ۱۴, ۱۴۰۰
ملاحظات اجرایی کانون های توسعه:
[…]
فروردین ۱۱, ۱۴۰۰
کانون توسعه و ارتباط آن با کانون ارزیابی:
[…]
فروردین ۷, ۱۴۰۰
۵ راه برای افزایش مشارکت در یادگیری مجازی
[…]