مهر ۱۵, ۱۳۹۹
استانداردهای حوزه آموزش در یک نگاه
[…]
مهر ۱۴, ۱۳۹۹
مقاومت در برابر تغییر_۲
مدیران سازمانهای ایرانی, آموزش کارکنان را برنامه ای تحمیلی و دست و پاگیر تلقی میکنند که مانع از انجام دیگر امور مهم سازمان است
مهر ۷, ۱۳۹۹
مقاومت در برابر تغییر_۱
[…]
مرداد ۸, ۱۳۹۹
بهینه کاوی در آموزش و توسعه منابع انسانی (قسمت اول- معرفی)
[…]
تیر ۲۳, ۱۳۹۹
نقش مشارکت مدرسین در پیشبرد فعالیت ها و فرایندهای آموزش و توسعه منابع انسانی
[…]
تیر ۲۰, ۱۳۹۹
افسانه سبک های یادگیری را رها کنید
[…]
تیر ۱۲, ۱۳۹۹
یادگیری از طریق انجام دادن
[…]
تیر ۱۰, ۱۳۹۹
روند های آموزش و توسعه منابع انسانی  در سال ۲۰۲۰
[…]
تیر ۵, ۱۳۹۹
ارتباط آموزش با اثر پیگمالیون و اثرگالاتی در سازمان
[…]
خرداد ۲۹, ۱۳۹۹
انواع رسانه های آموزش غیر حضوری؛ بسته های آموزشی
[…]