دی ۱, ۱۳۹۹
مدل مشارکت کسب و کار کرک پاتریک (قسمت دوم: تأکید بر مسائل مهم هیئت منصفه)
[…]
دی ۱, ۱۳۹۹
نحوه ایجاد تجربه دانشجویی خوب از طریق سیستم‌های یادگیری مجازی
[…]
آذر ۱۶, ۱۳۹۹
توسعه حرفه‌ای راهی ناهموار برای بقاء سازمان
توسعه حرفه‌ای؛ راهی ناهموار برای بقاء سازمان
[…]
آذر ۱۵, ۱۳۹۹
آموزش های سازمانی؛ از ارزش آفرینی تا نمایش ارزش ها
[…]
آبان ۲۵, ۱۳۹۹
سازمان‌ها باید نسبت به “آموزش مبتنی بر تنوع” بزرگ‌تر فکر کنند
[…]
آبان ۲۱, ۱۳۹۹
با آموزش مجازی تأثیرگذار، اقدامات آموزشی خود را از سر بگیرید
[…]
آبان ۱۷, ۱۳۹۹
استاندارد ۱۷۰۲۴ (الزامات عمومی مربوط به نهادهای صلاحیت سنجی افراد)؛
[…]
آبان ۱۱, ۱۳۹۹
iso 29991
استاندارد ۲۹۹۹۱؛ خدمات یادگیری زبان خارجی (ویژه مؤسسات آموزش زبان):
[…]
آبان ۱۱, ۱۳۹۹
ویژگی های پلتفرم مطلوب خردآموزی
انتخاب پلتفرم مناسب برای آموزش خُرد (میکرولرنینگ)
[…]
آبان ۶, ۱۳۹۹
مقاومت در برابر تغییر ۴
[…]