مرداد ۸, ۱۳۹۹
بهینه کاوی در آموزش و توسعه منابع انسانی (قسمت اول- معرفی)
[…]
تیر ۲۳, ۱۳۹۹
نقش مشارکت مدرسین در پیشبرد فعالیت ها و فرایندهای آموزش و توسعه منابع انسانی
[…]
تیر ۲۰, ۱۳۹۹
افسانه سبک های یادگیری را رها کنید
[…]
تیر ۱۲, ۱۳۹۹
یادگیری از طریق انجام دادن
[…]
تیر ۱۰, ۱۳۹۹
روند های آموزش و توسعه منابع انسانی  در سال ۲۰۲۰
[…]
تیر ۵, ۱۳۹۹
ارتباط آموزش با اثر پیگمالیون و اثرگالاتی در سازمان
[…]
خرداد ۲۹, ۱۳۹۹
انواع رسانه های آموزش غیر حضوری؛ بسته های آموزشی
[…]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹
انواع رسانه های آموزش غیر حضوری؛ بازی آموزشی
[…]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۹
انواع رسانه های آموزش غیر حضوری؛ ویکی ها
[…]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹
انواع رسانه های آموزش غیر حضوری، قسمت پنجم؛ کتابخانه مجازی
[…]