مهر ۲۹, ۱۳۹۹
ایزو 21001 منابع انسانی توسعه تعالی فرتاک
ایزو ۲۱۰۰۱؛ استانداردی برای نهادهای تعلیم و تربیت
[…]
مهر ۲۳, ۱۳۹۹
مقاومت در برابر تغییر_۳
[…]
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
استانداردهای حوزه آموزش در یک نگاه
[…]
مهر ۱۴, ۱۳۹۹
مقاومت در برابر تغییر_۲
مدیران سازمانهای ایرانی, آموزش کارکنان را برنامه ای تحمیلی و دست و پاگیر تلقی میکنند که مانع از انجام دیگر امور مهم سازمان است
مهر ۷, ۱۳۹۹
مقاومت در برابر تغییر_۱
[…]
مرداد ۸, ۱۳۹۹
بهینه کاوی در آموزش و توسعه منابع انسانی (قسمت اول- معرفی)
[…]
تیر ۲۳, ۱۳۹۹
نقش مشارکت مدرسین در پیشبرد فعالیت ها و فرایندهای آموزش و توسعه منابع انسانی
[…]
تیر ۲۰, ۱۳۹۹
افسانه سبک های یادگیری را رها کنید
[…]
تیر ۱۲, ۱۳۹۹
یادگیری از طریق انجام دادن
[…]
تیر ۱۰, ۱۳۹۹
روند های آموزش و توسعه منابع انسانی  در سال ۲۰۲۰
[…]